โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 รอบที่ 2 และเก็บตกภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-20 กุมภาพันธ์นี้

Last updated: 2021-02-04  |  663 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 รอบที่ 2 และเก็บตกภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-20 กุมภาพันธ์นี้

  แจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเปิดระบบให้นักเรียนชำระเงินบำรุงการศึกษา รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-20 กุมภาพันธ์นี้

  โหลดใบ Pay-in ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้  

  ภาคเรียนที่ 2 ห้องเรียนปกติ โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1hS_E-dOsebpEstgmDvh16FbSLjXpYO8Z?usp=sharing

  ภาคเรียนที่ 2 ห้องเรียนพิเศษ SMA โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1CHGNAtWZev23UHefChHE1IIxHd-vHZ9W?usp=sharing 

  ภาคเรียนที่ 2 ห้องเรียนพิเศษ EGL โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1Q06BK-KrJZxI95f8ZsxlMe3col-khO5o?usp=sharing

  ภาคเรียนที่ 2 ห้องเรียนดนตรี โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1rlCd8i8ZyEjaSp23dQwQ0Br-7VA8R176?usp=sharing

  เมื่อโหลดและพริ้นต์ใบ Pay-in แล้ว ก็นำไปจ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา

 

  ส่วนนักเรียนคนใดยังไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถเลือกดาวน์โหลดใบ Pay-in แบบรายงวดหรือรวมจ่ายครั้งเดียวทั้งหมด 3 งวด โดยขึ้นอยู่กับว่าค้างจ่ายภาคเรียนที่ 1 งวดใดบ้าง เปิดระบบให้นักเรียนชำระเงินบำรุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-20 กุมภาพันธ์นี้ 

 โหลดใบ Pay-in ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้  


   ภาคเรียนที่ 1 ห้องเรียนปกติ โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1GAjBhEGtsEzEcST59IvxShzkbqS7MuiY?usp=sharing

   ภาคเรียนที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ SMA โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1GAjBhEGtsEzEcST59IvxShzkbqS7MuiY?usp=sharing 

   ภาคเรียนที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ EGL โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1hIFV9tTlg1qIE02JStBdUlaGiHrk2dOx?usp=sharing

   ภาคเรียนที่ 1 ห้องเรียนดนตรี โหลดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1e56RPQaFh0pVxti1PUPdNh9pClKGUoxB?usp=sharing