รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพชรมหาวชิราวุธ NEW !

Last updated: 2021-02-12  |  57846 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพชรมหาวชิราวุธ NEW !


  NEW ประกาศโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพชรมหาวชิราวุธ ประจำปี 2564

ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกดำเนินการตามประกาศ ดังนี้

> เพชร SMA ม.3
> เพชร SMA ป.6
> เพชร EGL ม.3
> เพชร EGL ป.6
> เพชร ดนตรี ป.6

  นักเรียนสามารถเข้าดูผลคะแนนการสอบของตนเองได้ทาง www.mvskschool.net  เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขบัตรประชาชน