01:49:57
ขอขอบคุณข้อมูลจาก paidoo.net
...................................................


    Facebook


    Twitter


    Google+

...................................................

6
5
http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com4http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.comXIqMLOCpmQHHTEhttp://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
x84DWR http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
3
กิจกรรมตลาดนัด ASEAN

ตลาดนัด ASEAN ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากบรรดานักเรียนและได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากหลายๆฝ่าย จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบใหม่แก่นักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆให้ดีขึ้นได้

ttttttttt

ttttttttttttt

tttttttttttt

tttttttttt

ttttttttttt

footer