23:23:52
ขอขอบคุณข้อมูลจาก paidoo.net
...................................................


    Facebook


    Twitter


    Google+

...................................................

อาเซียน"โฉมใหม่"

ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ปรับรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์เป็นรูปโฉมใหม่ ดังที่ท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับ

อาเซียนสัญจร@สตูล
ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดกิจกรรม อาเซียนสัญจรขึ้น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park จังหวัดสตูล
อาเซียนสัญจร@หอสมุดประชาชนหาดใหญ่ จ.สงขลา
ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดกิจกรรม อาเซียนสัญจรขึ้น เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ หอสมุดประชาชน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กิจกรรมตลาดนัด ASEAN

ตลาดนัด ASEAN ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากบรรดานักเรียนและได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากหลายๆฝ่าย จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบใหม่แก่นักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆให้ดีขึ้นได้

ttttttttt

ttttttttttttt

tttttttttttt

tttttttttt

ttttttttttt

test

ทดสอบ test test

footer